ÜTAKSİS (Üretim Takip Sistemi) Yazılımı sayesinden CNC tezgahlar ile üretimi yapılan, seri veya lot numaralar ile takip edilen, aynı zamanda her ürün için farklı bir iş emri çıkması durumunda üretim süreçlerini takip ve izlemeyi sağlayan bir kapsamlı bir otomasyondur. Bu sistemden beklenen, personele bağlı kalmadan yapılan bütün işlerin ve süreçlerin takibini yapmak, optimum verimliliği sağlamak ve insan kaynaklı hataların önüne geçmektir. Geliştirilen yazılım ISO 13485, CE ve FDA standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Üretim esnasında ve üretim sonrasında kritik teşkil eden başlıklar aşağıdaki gibidir.

 • Üretim: Üretim esnasında bütün süreçler detaylı olarak takip edilebilmektedir. En önemli iki husus hata sonucu reddedilen ürünler veya red işlemine gerek kalmadan üretimi devam eden ürünler ile aynı iş emrinde üretim yapan farklı vardiyalara sahip personellerin kayıtları ayrı ayrı tutulmasına imkan veren dinamik bir yapıya sahiptir.
  • Red edilen ürünler: Üretim esnasında kullanılması imkansız olan ürünler için önceden tanımlanan red gerekçesi seçilerek ilgili lottan red işlemi yapılır. Bu alanda detaylı tarih bilgisi yanında gerekçeler önceden yapılan tanıma bağlı olarak verilir ve ihtiyaç olması durumunda ayrıca açıklama yapılır.
  • Tekrar İşlem: Gerekli koşulları sağlamadan üretilmiş, veya diğer proseslerden herhangi birinde uygun şartlara haiz olmayan ürünlerin tekrar işleme tabi tutularak üretime kazandırılan ürünlerdir. Bu ürünler için gerekli gerekçe seçildikten sonra ilgili gerekçeye bağlı olarak yeniden bir iş emri tanımı yapılır. Yeni iş emri ile eski iş emri arasında otomatik bir bağ oluşur. Bu bağ sayesinde üretimde izlenebilirlik üst düzeyde tutulur.
 • Hammadde Kayıtları: Üretilecek ürünlerin hammadde kayıtlarını lot ve sertifika bilgisi ile kayıt altında tutar. Bu sayede geriye dönük oluşabilecek hammadde kaynaklı hataların parti bazlı geriye toplanması ve üretim yapmadan önce sağlıklı planlama yapma olanağı sunar.
 • Ürün ve Reçete Tanımları: Üretimi yapılacak ürünlerin tanımları ve bu ürünlere bağlı olarak reçete tanımları önceden belirlendiğinde, üretim planlaması esnasında yaşanacak zaman kaybı ve hataların önüne geçilmiş olur.
 • CNC Tezgah tanımları: Tanımı yapılan tezgahlarda hangi ürün hangi tezgahta üretileceği ve üretim esnasında ürün başına harcanacak birim/süre bilgisinin tutulduğu ve geçmişe dönük raporların alınabildiği bir alan mevcuttur.
 • CAD/CAM Kodlar: Parçaların Cad/Cam kodları tezgahın model ve markasına bağlı olarak metin ve sayısal değer olarak kayıt altında tutulabildiği, geçmişte yapılan bir güncellemenin saklanabildiği ve güncel Cad/Cam kodunun doğrudan ilgili tezgahlara arada hafıza kartı gibi herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan FTP protokolü ile iletilebildiği bir alandır. (bu protokol VPN kanalı kullanılarak dünyanın herhangi bir yerinde üretim yapan bir tezgaha doğrudan iletilebilmektedir. Bu özellik sayesinde tasarım bir yerde yapılırken üretim başka bir noktada yapılabilme olanağı sağlamaktadır.)
 • Teknik Resim: Ürünlerin güncel teknik resimleri güncel olarak PDf formatında saklanabildiği ve iş emirlerine bağlı olarak görüntülenebildiği bir alan mevcut. Bu alan aynı zamanda güncellenen teknik resimlerin eski versiyonları saklayabilme ve güncel teknik resimleri otomatik olarak yükleyebilmektedir. Bu sayede insan kaynaklı oluşabilecek yanlış teknik resimlerin ve buna bağlı hatalı üretimin önüne geçilmektedir.
 • Ürünlerin Birleştirilmesi: Ayrı parçalar olarak seri/lot üretilen ürünlerin bir araya getirilerek yeni bir ürün oluşturulmak istendiğinde, yazılım FIFO (ilk giren ilk çıkar) mantığına uygun olarak montaj işlemini otomatik olarak yapmakta ve stok bilgisini buna uygun olarak düzenleyerek bir sonraki ürüne geçmektedir.
 •  Ekipman Bakımları: Üretimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bütün ekipmanların bakım işlemleri peryodik olarak yapılabildiği ve kayıt altında tutulduğu bir alan mevcut. Bu alan sayesinden bakım ihmali nedeni ile olaşabilecek üretim hataların önüne geçilmiş olur.
 • Ölçüm Araçları: Üretim süreçlerinde, kalite kontrol aşamasında kullanılan cihazların kayıt altında tutulduğu alan mevcuttur. Bu alan sayesinde ölçüm cihazların kalibrasyon bakımları ve takibi yapılabildiği gibi, ölçüm aralıkları tanımlanabilmekte sehven yapılabilecek hataların önüne yazılım sayesinde geçilebilmektedir.
 • Personel Tanımları: Farklı birimlerde çalışanların sorumlu oldukları alanlara uygun olarak yetki verilebilen alan mevcut. Bu sayede çalışanlar sadece sorumlu oldukları alanlara girebilmekte ve kendileri için tanımlanan işleri yaparak en az zamanda işlerini yapabilmeleri sağlanmaktadır.
 • Dinamik Raporlama:  Bu özellik sayesinde araması yapılan ürünlerin hangi istasyonda aşamada oldukları, eğer satışı yapıldıysa hangi bayilere/müşterilere satıldığı gibi bilgilere hızlıca erişim sağlanabildiği bir alan mevcut. Bu alan dışında ürünler tekil bazlı takip edilebilmekte, eğer üretim esnasında dışarıdan hizmet alınarak fason işlemlere tabi tutulduysa, bununla ilgili belge/sertifika gibi belgelere erişim imkanı sağlanabilmektedir.
 • Uyumlu: Sağlık bakanlığı önderliğinde yürütülen ve Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan ÜTS (Ürün Takip Sistemi) projesi ile uyumlu çalışmakta ve otomatik veri bildirimleri yapabilmektedir.
 • Muhasebe: Muhasebe alanında Türkiye’de birçok sektörde yazlımı olan Logo (Netsis) ile uyumlu çalışmaktadır.

www.utaksis.com