E-Katalog

Kalite standartlarına uygun üretim yapan, izlenebilirlik ihtiyacı olan ve denetlenme süreci geçiren firmalar için tasarlanmıştır. Sahada birebir çalışılarak geliştirilen Ütaksis, üretilen veya ithal edilen ürünlerin bütün süreçlerini yönetebilmektedir.

CNC tezgahları, pres makinaları, üretim hatları, plastik enjeksiyon makinaları v.b. yoğun üretim yapılan yerlerde, standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. Seri, Lot veya her iki durum birden üretim yapılması durumunda, süreçlerin yönetimi ve izlenmesi pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Her ürün için ayrı iş emri çıkarılabilmektedir. Oluşturulan iş emirleri için süreçlerin takip ve izlenmesi anlık ve geriye dönük bir şekilde yapılabildiğinden, iş planlamasının rahat yapılması sağlanmaktadır.

Sistemden beklenen; bütün işlerin ve süreçlerin personele bağlı kalmadan takibini yapmak, optimum verimliliği sağlamak ve insan kaynaklı hataların önüne geçmektir.

01. Kalite kontrol esnasında, teknik resimdeki bilgiler sisteme tanımlanır. Tanımı yapılan ve tolerans değeri dışında kalan ölçüler otomatik olarak reddedilir.

02. Üretim sürecinde belirlenen rotasyon dışına çıkılamayacak şekilde bir kurguya sahiptir. Her personel sadece yetkili olduğu alanları işaretleyebilir. Bir aşama tamamlanmadan diğer aşamaya geçilmesine müsaade edilmez.

03. Üretilecek parçanın Cam kodları ve CNC tezgahların yerel ağ bağlantıları mevcut ise, doğrudan Ütaksis üzerinden veri transferi sağlanmaktadır. Böylece güncel veriler korunmakta ve hatasız üretim yapılması sağlanmaktadır. (Gerekli ağ altyapısı müsait olması durumunda fiziksel olarak farklı noktalarda olan bütün CNC tezgahlarına aynı özellik yüklenebilmektedir.)

04. Montaj bileşenleri raporunda üretilecek parçanın görselleri ile beraber bütün alt bileşenleri, varsa bir bir alt bileşenlerini gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

05. İş emirleri ile yapılacak montaj işlemleri manuel yapılabileceği gibi, FIFO ile montaj özelliği sayesinde üretilmiş ürünlerin ana parçaya montaj sırası sistem tarafından yapılabilmektedir.

06. Anlık stok durumu raporunda, Mamül depo ve diğer depolardaki ürünler ayrı ayrı tek bir ekranda görüntülenebileceği gibi, devam eden işlerin durumlarıda takip edilebilmektedir.

07. Depo bazında rapor istenmesi durumunda, Seri/Lot bazında olabileceği gibi kod bazında da görüntülenebilmektedir.

08. Kritik stok seviyesi girildiği zaman Max. ve Min. kritik stok seviyelerine bağlı olarak fazla üretimin veya az kalan ürünlerin takibi yapılabilmektedir.

09. Uzun vadeli planlamalarda ham madde rezerve ayrılabildiği gibi, satışı netleşmeyen ürünler içinde rezerve ayrılması söz konusu olabilmektedir.

10. İzlenebilirlik kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlerin hangi parçalara takıldığı bilgisi otomatik olarak sağlanabilmektedir. (Örneğin dışarıdan alınan yay parçasının hangi tüfekte kullanıldığı gibi.)

11. Her tezgahın farklı özellikleri olmasından dolayı hangi parça hangi tezgahta işlenirse daha iyi verim alınır gibi bilgilerin bir rapor halinde sunulmasını, gerekli bilgiler girildikten sonra sağlanabilir.

12. Stok kodları için (parçalar) dokümanlar kısmında teknik resim dışında ürüne ait 3d, solid, katalog v.b. birçok belge yüklenebilme özelliği sayesinde bir kütüphane olarak kullanılabilmektedir.

13. Süreç içerisinde ürünlerin revize edilerek yeni bir model ile yeniden üretildiğinde, geçmiş sürüm ve modellerin tarihçesi teknik resimleri ile kayıt altında tutulur. (Ver1, Ver2, Ver3… gibi)

14. Üretimi doğrudan veya dolaylı etkileyen bütün tezgah ve ekipmanların bakımları sistem tarafından takip edilebiliyor. Bu sayede bakım eksiği kaynaklı hataların önüne geçilip, aynı kalitede üretim yapılmasına imkan sağlanır.

15. Ölçümler için kullanılan kumpas, v.b. cihazların kalibrasyon takipleri yapılabilmektedir.

16. Gerekli bilgiler tanımlanması durumunda üretimde kullanılan kesici takımların bakım ve takip işlemleri yapılabilmektedir.

17. Personel bazlı performans değerlendirme ihtiyacı olması durumunda hangi personelin ilgili tarih aralığında hangi işlerde çalıştığı bilgileri tek bir rapor ile verilebilmektedir.

18. Farklı iş emri tipleri kullanılarak, denetim ve iç işleyişin daha esnek olması sağlanmaktadır. (Ar-Ge iş emri, Fason iş emri, Sipariş iş emri, Devir iş emri gibi…)

19. Tezgahların duruşları ve gerekçeleri kayıt altında tutularak yıl sonunda yapılacak YGG (Yönetimi Gözden Geçirme) toplantıları için alınması gereken kritik kararlara yardımcı veriler sunulmakta ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasına olanak tanımaktadır.

20. ÜTS (Ürün Takip sistemi) entegrasyonu sayesinde başka bir yazılıma ihtiyaç duymadan gerekli bildirimlerin yapılabilmesi sağlanmıştır. (Üretim, İthalat, İhracat, Verme, Alma ve diğer bildirimler.)

Ütaksis Ailesi

Ütaksis Projesi uçtan uca çözüm üretmek için zengin bir modül ailesine sahiptir. Geliştirilen modüller birbirleri ile haberleşmesi sayesinde üretim, sevkiyat, tedarik, ÜTS v.b. süreçlerin yönetilmesi için çok daha kolay hale getirilmiştir.

Üretimin bütün süreçlerini yönetmek için geliştirilmiştir. En geniş kullanım alanına sahiptir. Diğer modüller ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ile entegrasyonu mevcuttur.
Üretici firma ve bayi konumundaki şirketlerin kendi aralarındaki sipariş ve sevkiyat süreçlerini yönetmek için tasarlanmıştır. Bayi tarafından verilen siparişler ana firmanın sistemine düştükten sonra sevkiyat ve diğer süreçler devam etmektedir. ÜTS entegrasyonu sayesinde Alma-Verme bildirimleri yapılabilmektedir.
Bayi sistemi ile entegrasyonu olan bu yapı sayesinde sipariş takibi yapılabildiği gibi, hasta kayıtları randevu durumları ve finans kısımlarının yönetimi için kullanılabilmektedir. ÜTS entegrasyonu sayesinde hastaya uygulaması yapılan tıbbi cihazların kayıt ve bildirimleri yapılabilmektedir.
Çok fazla tezgaha sahip olan firmaların, tezgah durumlarını anlık olarak izleme olanağı vermek amacı ile tasarlanmıştır. Gantt diyagramı sayesinde tezgahların doluluk oranları takip edilebilir, tezgahların durması durumunda durma gerekçesi anlık olarak izlenebilmektedir.
Masaüstü olarak tasarlanan bu uygulama sayesinde Windows tabanlı uygulamalara alışık olan işletmelerin bulut platformundaki uygulamada yapılan işlemlerin raporlanması ve farklı formatlarda çıktısı alınması sağlanmaktadır.
Üretimin önemli bir halkasını teşkil eden tedarikçilerin ürün durumlarını izlemek ve tedarik ile sevkiyatını doğru yönetmek için geliştirilen bir uygulamadır. Kritik stok seviyesine gelen ürünlerin tedarikçiler ile doğru haberleşmesi sonucunda üretimin yönetilmesi ve kolay hale getirilmesi hedeflenmiştir.
www.utaksis.com